QIP Tvorba zvuků

Vytvořte si vlastní zvuky

Až na zvuk při spuštění QIPu je vhodné použít krátké zvuky. Zvuky musí být ve formátu *.wav. Můžete použít různé zvuky z her atd. (většinou jsou krátké a v požadovaném formátu) nebo si můžete upravit zvuky ve formátu mp3, wma... Na úpravu zvukových souborů doporučuji použít Nezapomeňte zvuky uložit jako *.wav a přejmenovat.

Výchozí nastavení: Spuštění QIPu - sndStartup.wav Příchozí zpráva - sndMsg.wav Zpráva odeslána - sndMsgSent.wav Uživatel je online - sndGlobal.wav Systémové zprávy - sndSrvMsg.wav Žádost o autorizaci - sndAuth.wav Žádost o autorizaci odmítnuta - sndSystem.wav Žádost o autorizaci přijata - sndPlugin.wav Váš kontakt byl přidán - sndSystem.wav Povoleny následné autorizace - sndPlugin.wav Kontakt odebrán na vlastní žádost - sndRemSelf.wav

Vše dejte do složky ../QIP/Sounds a můžete si vaše zvuky vyzkoušet.