QIP Tvorba skinů

Vytvořte si vlastní skiny

Na úvod bych chtěl říct, že tvorba skinu není nic složitého. Stačí umět s nějakým grafickým editorem a musíte mít přibližnou představu co chcete vytvořit. Pak uz záleží jen na vás, jak moc si s tvorbou skinu chcete pohrát a kolik tomu chcete věnovat času. Budu zde publikovat vše, co souvisí s tvorbou skinu, ale záleží jen na vás, co všechno při tvorbě vlastního skinu použijete.

Doporučuji používat kvalitnější grafické editory (např.: GIMP (freeware), Adobe Photoshop nebo Corel Draw). Malování od Microsoftu je velmi nekvalitní. V Malování kreslím ikonky. Na to se mi osvědčilo.

Všechny obrázky ke skinům najdete ve složce Skins v adresáři QIPu:

 • POZADÍ - clbg.bmp
 • ZÁHLAVÍ hlavního okna - title.bmp
 • Tlačítko ZAVŘÍT - addopt.bmp
 • Tlačítko VŽDY NA VRCHU - allicons.bmp
 • Tlačítko MINIMALIZOVAT - clevent.bmp

Pozadí hlavního okna

 • Obrázek, který chcete použít jako pozadí, otevřete ve vašem grafickém editoru.
 • Uložte ho ve formátu *.bmp. Při ukládání obrázku nebude docházet ke zhoršování kvality.
 • Změňte velikost obrázku. Výška: 663 pixelů, pokud budete mít hlavní okno přes celou obrazovku v kompaktním módu tak to bude víc. Šířka: libovolná, tak aby se vám tam vešlo i delší jméno kontaktu i s ikonou mailu, mobilu a poznámky. Zdatnější uživatelé si mohou vytvořit vlastní obrázek pozadí. Motiv pozadí se opakuje. Když budete chtít použít vodorovný/svislý barevný přechod nebo jiný opakující se motiv tak stačí vytvořit úzký vodorovný/svislý proužek. Pokud je pozadí jednobarevné tak stačí malý obrázek o rozměrech např.: 1x1 nebo 5x5 pixelů.
 • V Nastavení - Seznam kontaktů - Vzhled nebo v Colors.ini nastavte kontrastní barvy u položek, vyskytujících se v hlavním okně: Kontakt online / ColorOnline Kontakt offline / ColorOffline Kontakt nepřidaný do seznamu / ColorNil Název skupiny / ColorGroup Počet (online) kontaktů ve skupině / ColorGrCount Oddělovač / ColorDiv Stín oddělovače / ColorDivSh Ohraničení vybraného kontaktu / ColorFrame Pozadí vybraného kontaktu (1. barva přechodu) / ColorFocus1 Pozadí vybraného kontaktu (2. barva přechodu) / ColorFocus2 Přechod zleva doprava (místo shora dolů) / ColorHoriz = 0 nebo 1

Pro úplnost dodávám kopletní výpis ze souboru Colors.ini:

[Options]
ColorBG = barva pozadí
ColorOnline = barva uživatelů online
ColorOffline = barva uživatelů offline
ColorNil = barva uživatelů kteří nejsou v CL
ColorGroup = barva názvů skupin
ColorGrCount = barva počtu uživatelů online ve skupině (1 a více)
ColorDiv= barva čáry u rozdělení online / offline
ColorDivSh= barva stínu u rozdělení on-line / offline
ColorOffMsg= barva zprávy offline kontaktu
ColorFrame = barva rámečku u vybraného uživatele
ColorFocus1 = barevný přechod u vybraného uživatele z
ColorFocus2 = barevný přechod u vybraného uživatele do
ColorHoriz = vertikální/horizontální barevný přechod u vybraného uživatele
ShowClBgPic=1 = zobrazit obrázek pozadí v okně konverzace
ColorTimeFrom = barva hlavičky příchozí zprávy
ColorTimeTo = barva hlavičky odchozí zprávy

Záhlaví hlavního okna

Obrázek nemá pevnou velikost. Grafické provedení záhlaví: - stejný opakující se vzor jako u pozadí - v barvě vašich Windows Pomocí tlačítka Print Scrn vyfoťte plochu s oknem QIPu, v Malování kapátkem zkopírujte barvu a použijte ji v title.bmp.

Podobně můzete postupovat i v případě jednobarevného pozadí. - pokračování obrázku z pozadí (viz. horní obrázek) Udělejte vyšší obrázek pozadí a rozdělte ho na pozadí a záhlaví. Původní obrázek by měl být vyšší o 17+22 pixelů (17 pixelů title.bmp + 22 pixelů mezera mezi záhlavím a pozadím). Z horních 17 pixelů bude záhlaví a zbylých 22 pixelů oříznete. Pokud chcete používat QIP v kompaktním módu tak vynechte těch 22 pixelů mezery.

V případě první a třetí možnosti bude při změně velikosti okna docházet ke zkreslení (roztažení nebo stlačení) záhlaví, tzn. že se bude optimálně zobrazovat při určité šířce okna (doporučuji přizpůsobit šířce pozadí okna).

Barvu vašeho UIN nastavíte v Pozadí seznamu kontaktů / ColorBG

Úprava tlačítek

POZADÍ, ZÁHLAVÍ hlavního okna, Tlačítko ZAVŘÍT, Tlačítko VŽDY NA VRCHU, Tlačítko MINIMALIZOVAT

 • Stejná barva pozadí tlačítek jako u záhlaví Požadovanou barvou nakreslete okolí obrázku v ikoně (křížku, připínáčku...) v souborech addopt.bmp, allicons.bmp a clevent.bmp.
 • Pozadí tlačítek navazuje na obrázek záhlaví To je poněkud složitější. Budete muset zjistit kde přesně se ikona nachází na záhlaví, popř. srovnat meřítka má-li záhlaví jinou velikost (je zdeformované) a příslušné pixely pak překreslit do ikon.